centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4470.00

Dostawa do domu

Zarezerwuj kurs

Funt brytyjski. Pożądana waluta na rynkach międzynarodowych

Obecnie istnieje około 180 walut znajdujących się w obrocie światowej gospodarki. Nie każda waluta jednak cieszy równie dużym zainteresowaniem, co pozostałe. Jedną z najbardziej pożądanych na rynkach międzynarodowych jest funt brytyjski. Oficjalna jego nazwa to funt szterling.  Na znaczenie zainteresowanie tą walutą wpływ ma kilka czynników, także to jak dany kraj jest postrzegany oraz czy jego aktywa są denominowane czy też nie. 

Dlaczego funt brytyjski jest walutą pożądaną?

Wielka Brytania bez wątpienia jest nadal jedną z potęg światowego centrum finansów. Dzieje się tak za sprawą zajmowanej przez nią pozycji na gruncie handlu międzynarodowego. Dla Polski jest to jeden z najważniejszych kierunków eksportowych. Wielka Brytania jest istotna dla nas nie tylko ze względu na wymianę handlową — aktualnie przyjmuje się, że mieszka tam blisko milionowa społeczność Polaków, co jest dla naszego kraju nie bez znaczenia. Powoduje to znaczny przepływ środków finansowych pomiędzy krajami i wpływa na gospodarkę obu państw. 

Kurs i pozycja funta szterlinga na rynku finansowym

Z wykresu kursu szterlinga dowiemy się, jaka jest aktualnie określona cena zakupu i sprzedaży waluty w kantorach. Kursy określane są codziennie od poniedziałku do piątku. Po wejściu do grona państw UE,  Wielka Brytania pozostała przy swojej walucie, co znacznie umocniło jej pozycję. Jednak od roku 2016, czyli czasu Brexitu, wartość funta znacznie spadła. Jak wcześniej wspominaliśmy ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma pozycja kraju i jego relacje z pozostałymi członkami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi. W przypadku Wielkiej Brytanii jest to wciąż aktualnie zmieniający się temat. Nie oznacza to jednak takiego osłabienia waluty, aby było się o co martwić. Funt brytyjski nadal zajmuje czwartą pozycję na świecie zaraz po dolarze amerykańskim, euro i jenie japońskim. Zajmuje on też zaszczytne czwarte miejsce w światowych rezerwach walutowych banków całego świata. Stanowi zatem znaczny wkład rezerw składających się na środki operacyjne Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Inwestorzy uważają jednak funta brytyjskiego za walutę twardą i o gwałtowny spadek jej wartości raczej nie ma się co martwić. Tym bardziej że gospodarka Wielkiej Brytanii jest silnie powiązana gospodarczo z Australią, Chinami, Japonią i Stanami Zjednoczonymi, stanowi jeden z głównym kierunków eksportu. 

Wpis w kategorii: Blog