centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4430.00

Dostawa do domu

Zarezerwuj kurs

Jakie waluty przestały istnieć po wprowadzeniu euro? 

Unia Europejska to wspólnota państw, która powstała, aby państwa w niej zrzeszone mogły wspierać się nawzajem w zakresie zapewnienia wszystkim jej obywatelom bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ma także promować zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na trwałym wzroście gospodarczym oraz stabilności cen. W polityce Unii Europejskiej wszystkie państwa należą do tzw. unii gospodarczej i walutowej, wszyscy jej członkowie powinni dbać o wspólne cele gospodarcze. Myślenie jednostkowe każdego kraju ma być zastąpione myśleniem o Europie jako sprawnie funkcjonującej całości. 

Czym jest euro i które państwa zastąpiły nim swoje waluty?

W myśl tej idei wiele państw zrzeszonych w Unii Europejskiej zrezygnowało ze swoich narodowych walut, aby zastąpić je nową, wspólną walutą. Nazwano ją euro, aby od razu kojarzyła się z Europą. Państwa, które zdecydowały się na ten krok, tworzą tzw. strefę euro. Ta nowa waluta pierwszy raz została wprowadzona w 1999 roku. Początkowo w skład strefy euro wchodziło 11 państw, a w późniejszym okresie jej granice poszerzyły się do 15 państw. Obecnie już 19 z 28 państw członkowskich zdecydowało się na zmianę waluty. Są to: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. Oprócz nich cztery inne państwa, które nie są członkami Unii Europejskiej, zdecydowały się mimo to zmienić swoją krajową walutę na euro, są to: Andora, Monako, San Marino i Państwo Watykańskie. W tych czterech państwach euro jest oficjalną walutą, ale nie należą one do strefy euro. Euro funkcjonuje także w kilku innych nienależących do UE państwach: Kosowie, Czarnogórze oraz francuskich posiadłościach na Oceanie Atlantyckim i Indyjskim, a także w brytyjskich bazach wojskowych znajdujących się na Cyprze. Wybierając się do tych państw, pamiętajmy, aby wcześniej wymienić walutę.

Jakich walut już nie ma?

Odkąd państwa tworzące strefę euro wprowadziły u siebie wspólną walutę, przestały istnieć ich narodowe waluty. Nie ma już: funtów irlandzkich, marek niemieckich, guldenów holenderskich, marek fińskich, franków francuskich, monakijskich, szylingów austriackich, franków belgijskich, franków luksemburskich, peset hiszpańskich, escudo portugalskich, drachm greckich, lir sanmaryńskich, lir watykańskich, lir włoskich, tolarów słoweńskich, lir maltańskich, funtów cypryjskich, koron słowackich, koron estońskich, łat łotewskich oraz litów litewskich.

 

Wpis w kategorii: Blog