centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

0,00

Dostawa do domu

Zarezerwuj kurs

W jaki sposób ustalane są kursy walut?

Cenę danej waluty wyrażonej w innej walucie, czyli relację pomiędzy jedną walutą a drugą określa się kursem walutowym. Natomiast transakcje, w których waluty te stanowią główny przedmiot, odbywają się na rynku walutowym. Kluczowe jest jednak to, co wpływa na zmiany kursów walut, czyli na jakiej podstawie są one ustalane. W dalszej części przygotowanego przez nas artykułu poruszymy tę kwestię nieco szerzej. Zapraszamy do lektury.

Jakie są rodzaje kursów i jaki charakter mogą mieć ich zmiany?

Obecnie można wymienić wiele różnych kursów. Zalicza się do nich między innymi system kursowy bez własnej waluty (tj. dolaryzację i unię walutową), izbę walutową, system stabilizowanego kursu walutowego, kurs płynny, kurs całkowicie płynny, kurs stały, pełzający kurs stały czy system stabilizowanego kursu walutowego.

Co ważne, kursy mogą podlegać zmianom o różnym charakterze. W podanym kontekście, w zakresie kursów sztywnych można mówić o dewaluacji, czyli skokowym, administracyjnym zmniejszeniu międzynarodowej wartości waluty oraz o rewaluacji, czyli skokowym, administracyjnym zwiększeniu międzynarodowej wartości waluty. Kursy płynne natomiast podlegają deprecjacji, czyli spadkowi międzynarodowej wartości waluty bądź aprecjacji, czyli wzrostowi międzynarodowej wartości waluty.

Ekonomiczne, polityczne i psychologiczne czynniki wpływające na kursy walut

 

Kurs walut w kantorach różni się w zależności o wielu czynników. Wpływa na niego między innymi podaż walut obcych na krajowym rynku oraz popyt na waluty obce, stopień reglamentacji waluty, polityka walutowa, różnice stóp procentowych i stóp inflacji na rynku obcym i krajowym czy stan gospodarki kraju. Kursy zależą także o sytuacji międzynarodowej i napięć politycznych, a nawet oczekiwania dotyczące przyszłego stanu gospodarki.

Wpis w kategorii: Blog