centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

4560.00

Dostawa do domu

Zarezerwuj kurs

Polityka AML. Czym jest?

Kantory internetowe znacząco ułatwiają wymianę walut. Anonimowość, jaką daje Internet, mogłyby wykorzystać organizacje terrorystyczne i te, które piorą brudne pieniądze. Dlatego właśnie w życie weszły przepisy polityki AML (ang. Anti Money Laundering), które zapobiegają takim procederom.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do nadzoru nad przestrzeganiem określonej w niej regulacji. Jego urząd ma obowiązek badać przebiegi transakcji, które wzbudzają podejrzenia, a w razie potrzeby – wszcząć procedurę zablokowania transakcji i rachunku. Przepisy zobowiązują go także do przekazywania odpowiednim instytucjom informacji o podmiotach, których działalność może być powiązana z terroryzmem, a także do przygotowania dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Od wspomnianego urzędu oczekuje się też inicjatywy w kwestii podejmowania innych działań zapobiegawczych nielegalnym transakcjom. Ponadto musi on współpracować z zagranicznymi instytucjami, których celem jest zapobieganie wprowadzeniu do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł i finansowaniu terroryzmu.

AML w praktyce

Przepisy AML wprowadzają nakaz zarejestrowania i zaraportowania każdej transakcji powyżej 15 000 euro. Wymiana walut w dużych kwotach, jak było to wspomniane na początku, nie jest więc anonimowa. Kantory internetowe nie ułatwiają prania brudnych pieniędzy. Zazwyczaj blokują dzienny limit wymiany walut do wspomnianej kwoty. Oczywiście możliwa jest wymiana większych sum. Wtedy jednak klient musi podać więcej danych o sobie, aby kantor mógł go zweryfikować i odblokować limity. Przepisy polityki AML nie utrudniają życia osobom legalnie obracającym walutami. Ich celem jest wyodrębnienie transakcji, które mogą wzbudzać podejrzenia i zapobieganie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji pieniędzy pochodzących z nielegalnych lub nieznanych źródeł.

Wpis w kategorii: Blog